Hetty Gehring
Home biografie coaching met wie werk ik boek/publicaties blog in English contact


Alweer vijf jaar geleden schreef ik Zing zoals je lacht, waarin ik in 25 vragen en antwoorden heb geprobeerd uit te leggen wat zingen vanuit de stromende adem voor mij betekent. Het boek was voor een deel gebaseerd op ademtips die ik daarvoor twee jaar lang verstuurde aan geïnteresseerde zangers en zangdocenten. Nu pak ik de draad weer op met kortere stukjes, die zich volgens mij goed lenen voor een blog.

Natuurlijk gaat het weer over zingen vanuit de stromende adem, de manier van zingen die me zo bezielt. De ene keer zal het gaan over een zangoefening, een andere keer over wat er gebeurt in mijn lespraktijk, over hoe je goed les geeft (en hoe moeilijk dat kan zijn).

Ik laat me hierbij regelmatig laten inspireren door ‘Teach the teacher’, middagen die Margreet Honig voor een kleine groep zangdocenten organiseert in het kader van haar Margreet Honig Foundation (MHF). We geven daar les aan een zanger die we (meestal) nog niet kennen en krijgen feedback, van elkaar en natuurlijk vooral van Margreet. Confronterend soms, maar vooral heel nuttig.

01-04-2021 Innerlijk vibrato

Blog

In de mooie necrologie over zangeres en pedagoog Cora Cannemeijer een poosje geleden in NRC, triggerden me deze zinnen van Albert Bonnema: „Ze maakte onderscheid tussen twee soorten zangers: zij die zingen vanuit de muziek, en zij die zingen vanuit het woord. Zij behoorde zelf tot die laatste groep.” Hoe kijken jullie hiernaar?11-10-2020 Cora Cannemeijer

Aan vibrato kun je gemakkelijk je vingers branden. Iedereen heeft er een mening over en vaak gaat het dan over smaak: of vibrato wel of niet gewaardeerd wordt.  

‘Innerlijk vibrato’ slaat op de innerlijke vreugde van een zanger bij wat hij ook zingt, of het nu een saaie toonladder studeren is, kwintsprongen oefenen, of een stuk zingen. Het gaat om de instelling van een ‘inner smile’ en niet zozeer om het anders aanpakken in technische zin. En toch levert het een hoorbaar verschil op, probeer maar eens uit. Als een zanger deze ‘fun’ niet weet op te roepen, krijgt de adem minder kans om bij de klank te komen. Hij wordt dan of te veel tegengehouden door het harde zwoegen, of er loopt te veel adem weg die niet in klank wordt omgezet. De klank gaat in beide gevallen minder ‘leven’, oftewel  ‘vibreren’.


21-02-2021 Complimenten

In december gaf ik bij Margreet Honig een les aan een zanger die ik niet kende. Dat gebeurde binnen het Teach the teachers programma van de MHF, de Margreet Honig Foundation.

De les werd achteraf door Margreet besproken. Het kwam er op neer, dat ze me erg (lees: te) complimenteus vond. Ze bedoelde: te vaak complimenten geven, en te positief (zoals ‘je doet het geweldig’). Nu weet ik natuurlijk dat veel complimenten en ook nog in superlatieve vorm snel doodslaan. Maar het gebeurt blijkbaar vanzelf. Beter is het volgens haar om aan een leerling te vragen: ’ging er een belletje rinkelen?’ ‘laten we het nog eens doen’ enz. En dan pas aan het einde van de les iets zeggen in trant van: ‘we hebben goed gewerkt, ‘het gaat beter’, ‘volgende keer weer verder’. Dat geeft de leerling moed, het is positief, maar geeft ook aan dat hij onderweg is en in een proces, dus dat het nog niet helemaal is wat je zoekt. Verrassend, deze feedback. Maar nuttig nog meer!


25-04-2021 ‘A voice is a person’

‘A piano is a piano, and a violin a violin. A voice is a person.’

Deze uitspraak van de beroemde Britse tenor Peter Pears (1910-1986) is een beetje kort door de bocht. Want ook de viool of piano komt pas tot leven door een ‘persoon’. Maar er zit wel iets in. In het voorlaatste nummer van ZINGmagazine hield ik een pleidooi voor meer aandacht voor ‘de zingende mens’ – en dus niet alleen voor ‘de zanger’. Volgens mij komt het de prestaties ten goede als je die twee niet scheidt. En dus bij het zingen naar de ‘persoon’ als geheel kijkt.

Vanuit dat perspectief werd ik getroffen door een opmerking van Josef Fuchs van de Nederlandse Reisopera, in een interview in het nieuwste nummer van ZINGmagazine. Hij organiseert dit jaar voor het eerst een Summercamp.

‘Het Camp begint al ruim van tevoren in de contacten tussen deelnemer en docent,’ zei Fuchs. ‘Dat betekent dat de deelnemers al aan de gang zijn met hun eigen wensen en het Camp goed voorbereid beginnen. Dat is winst op maat.’

Dit is een signaal dat je als zanger gezien wordt: wat zou jij graag willen, wat heb jij nodig? Met zijn Summercamp laat de Reisopera zien hoe complex het vak van zanger is, en hoe belangrijk dat we die zanger in al zijn facetten leren kennen. Dat is precies de boodschap van Peter Pears.